Paslaugų teikimo sąlygos

Naudodamiesi mūsų paslaugomis jūs laikotės toliau nurodytų reikalavimų

Atnaujinta: 2021-12-17
 

Atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas („Sutikimas“ arba „Paslaugų teikimo sąlygos“), prieš naudodamiesi „MB Jusk Group“ toliau įvardijama kaip („Įmonė“) arba („Bendrovė“) siūlomomis svetainės stebėjimo, saugumo, konsultacinėmis ir įspėjimo paslaugomis.

Šiame sutikime nustatytos teisiškai įpareigojančios sąlygos kaip naudotis įvairiomis įmonei priklausančiomis ir valdomomis paslaugomis ir svetainėmis, įskaitant, be apribojimų, Websecurity.lt ir domenų pavadinimus (toliau – Svetainės), ir bet kokias kitas funkcijas, turinį, arba įmonės siūlomos su tuo susijusios programos (bendrai įvardijama „Paslauga“).

Pažymėdami žymimąjį laukelį „Sutinku“, užbaigdami registracijos procesą ir (arba) naudodami svetaines ar paslaugą bet kokiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, lankymąsi ar naršymą svetainėse, jūs patvirtinate, kad (1) perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šio sutikimo, (2) esate pilnametis, kad sudarytumėte įpareigojantį sutikimą su įmone ir (3) jūs turite teisę sudaryti šį sutikimą asmeniškai arba įmonės, kurią įvardijote kaip klientui ir įpareigoti tą įmonę laikytis šių sąlygų. Sąvoka „Jūs“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris yra nurodytas kaip klientas, kai registravotės naudotis paslauga.

Ši sutikimas taikomas visiems svetainių ar paslaugų naudotojams, įskaitant naudotojus, kurie taip pat prisideda prie turinio, informacijos ir kitos medžiagos ar paslaugų, svetainėje. Jei nesutinkate būti saistomi šio sutikimo, negalite patekti į svetainę ir naudotis jos paslaugomis.

Modifikacijos

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD BENDROVĖS SĄLYGOS BET KADA GALI KEISTIS.

Kai bus atlikti pakeitimai, Bendrovė padarys naują Paslaugų teikimo sąlygų kopiją prieinamą Svetainėje. Atnaujinimo data bus pažymėta viršuje.

Jei atliksime kokius nors esminius pakeitimus ir jūs užsiregistravote naudotis mūsų paslaugomis, taip pat atsiųsime jums el. laišką paskutiniu el. pašto adresu, kurį mums nurodėte pagal Sąlygas. Bet kokie Sąlygų pakeitimai įsigalios iš karto naujiems Svetainių ar Paslaugų naudotojams ir įsigalios trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo apie tokius pakeitimus paskelbimo Svetainėje esamiems vartotojams. Bendrovė gali pareikalauti, kad nurodytu būdu pateiktumėte sutikimą su atnaujintomis Sąlygomis, kad galėtumėte toliau naudotis svetaine ar jos paslaugomis.

Jei nesutinkate su jokiu (-iais) pakeitimu (-ais), gavę pranešimą apie tokius pakeitimus, nustosite naudotis svetaine ir jos paslaugomis. Priešingu atveju jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ir (arba) jos paslaugomis reiškia, kad sutinkate su tokiu (-iais) pakeitimu (-ais). PRAŠOME REGULIARIAI PATIKRINTI SVETAINĘ, KAD PERŽIŪRĖTI ESAMAS SĄLYGAS.

Privatumas

Visa privatumo kompanijos informaciją galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: https://websecurity.lt/privatumo-politika

Elektroninė komunikacija

Kai lankotės Svetainėje arba siunčiate mums el. laiškus, jūs su mumis bendraujate elektroniniu būdu. Tai darydami sutinkate gauti iš mūsų pranešimus elektroniniu būdu. Su jumis susisieksime el. paštu arba skelbsime pranešimus Svetainėje. Jūs sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, pastabos ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus rašytiniu būdu.

Paslaugų naudojimas

Nepaisant bet kokių kitų šių Sąlygų ar Privatumo politikos nuostatų, Bendrovė pasilieka teisę, bet neprivalo atskleisti bet kokią informaciją, kurią pateikiate arba kurią Bendrovė atranda teikdama Paslaugą, jei, jos vienintele nuomone, Bendrovė įtaria ar turi pagrindo, kad tikrinamos svetainės yra bet kokiu būdu įtrauktos į veiklą, kuri pažeidžia bet kokius vietinius, valstybinius, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus ar reglamentus. Informacija gali būti atskleista institucijoms, kurias Bendrovė savo nuožiūra laiko tinkama tokiam atskleidimui tvarkyti. Atitinkamos institucijos gali būti teisėsaugos agentūros, vaikų apsaugos agentūros arba teismo pareigūnai. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovei leidžiama atskleisti tokią informaciją.

Intelektualinė nuosavybė

Sutinkate, kad įmonei ir jos tiekėjams priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į svetainėje esamas paslaugas ir įmonės medžiagą. Nepašalinsite, nepakeisite ar nepaslėpsite jokių autorių teisių, prekių ženklų, paslaugų ženklų ar kitų nuosavybės teisių pranešimų, įtrauktų į svetaines, paslaugas ar įmonės medžiagą. Websecurity.lt, logotipas ir (arba) kiti čia nurodyti Websecurity.lt produktai yra Websecurity.lt prekių ženklai, gali būti registruoti tam tikrose jurisdikcijose ir negali būti naudojami be leidimo su jokiais trečiųjų šalių produktais arba paslaugomis. Kiti prekių ženklai, paslaugos ir prekių pavadinimai, kurie gali būti rodomi Svetainėje arba susiję su Paslaugomis, yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Pateikdami Bendrovei idėjas, pasiūlymus, dokumentus ir (arba) pasiūlymus per savo pasiūlymus, atsiliepimus, wiki, forumą ar panašius tinklalapius („Atsiliepimai“), sutinkate, kad (1) jūsų atsiliepimuose nėra trečiųjų asmenų konfidencialios ar nuosavybės teise priklausančios informacijos.; (2) Bendrovė neprisiima jokių aiškių ar numanomų konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su Atsiliepimais; (3) Bendrovė turi teisę naudoti ir atskleisti tokius Atsiliepimus bet kokiais tikslais ir bet kokiu būdu visame pasaulyje; ir (4) jūs neturite teisės gauti jokios kompensacijos iš Bendrovės už Atsiliepimus jokiomis aplinkybėmis.

Trečiųjų šalių svetainės

Svetainė arba Paslaugos gali leisti jums pateikti nuorodas į kitas svetaines ar išteklius internete, o kitose svetainėse ar šaltiniuose gali būti nuorodų į svetaines. Kai patenkate į trečiųjų šalių svetaines, tai darote savo pačių rizika. Šių kitų svetainių Bendrovė nekontroliuoja, ir jūs pripažįstate, kad Bendrovė nėra atsakinga ir neatsako už tokių svetainių ar išteklių turinį, funkcijas, tikslumą, teisėtumą, tinkamumą ar bet kurį kitą aspektą. Bet kokios tokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad Bendrovė patvirtina arba yra asociacija su jos operatoriais. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra atsakinga nei tiesiogiai, nei netiesiogiai už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio turinio, prekių ar paslaugų, pasiekiamų ar per bet kurią tokią svetainę ar šaltinius.

Pateikimai

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad už visą informaciją, duomenis, tekstą, programinę įrangą, muziką, grafiką, vaizdo įrašus, pranešimus, žymas ar kitą medžiagą, kurią pateikia Svetainių ar Paslaugos naudotojai („Turinys“), atsako tik šalis, iš kurios tokia medžiaga. Turinys atsirado. Tai reiškia, kad jūs, o ne Įmonė, esate visiškai atsakingas už visą turinį, kurį įkeliate, skelbiate, el. paštu, perduodate ar kitaip padarote prieinamą („Padaryti prieinamą“) per svetaines ar paslaugą („Jūsų turinys“), ir kiti Paslaugos naudotojai, o ne Įmonė, taip pat yra atsakingi už visą turinį, kurį jie pateikia per Svetaines ar Paslaugą. Taip pat sutinkate, kad gavote visas reikalingas teises ir licencijas, ir sutinkate, kad Jūsų turinys būtų laikomas nekonfidencialiu. Sutinkate pateikti tikslią ir išsamią informaciją, susijusią su jūsų Turinio pateikimu Paslaugoje. Jūs suteikiate bendrovei pasaulinę, neatšaukiamą, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti Jūsų turinį kaip Paslaugos dalį be jokios atlygio ar įsipareigojimo jums. Bendrovė pasilieka teisę nenaudoti ir neskelbti Jūsų turinio ir bet kuriuo metu pašalinti arba redaguoti bet kokį Jūsų turinį savo nuožiūra be įspėjimo ir neprisiimdama atsakomybės.

Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, stebėti bet kokį Jūsų turinį, kurį padarote prieinamu Svetainėje ar Paslaugose, tirti bet kokį praneštą ar akivaizdų šios Sutarties pažeidimą ir imtis bet kokių veiksmų, kuriuos Bendrovė laiko savo nuožiūra. tinkamas, įskaitant, bet neapsiribojant, nutraukimą.

Taisyklės ir elgesys

Naudodami Paslaugomis sutinkate, kad (a) laikysitės Bendrovės gairių ir rekomendacijų, kaip apsisaugoti nuo svetainių atakų, ir (b) nenaudosite Paslaugų jokiais draudžiamais tikslais pagal taikomas Sąlygas arba taikomus įstatymus. Paslauga (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias reklamas, patarimus, pasiūlymus, vaizdo įrašus, garso klipus, rašytinius forumo komentarus, informaciją, duomenis, tekstą, nuotraukas, programinę įrangą, scenarijus, grafiką ir interaktyvias funkcijas, kurias sugeneravo, teikia ar kitaip padaro prieinamas Įmonė arba jos partneriai Paslaugoje ar Svetainėje yra teikiama tik jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jūs esate atsakingas už visą savo veiklą, susijusiomis su Paslaugomis. Pavyzdžiui, o ne kaip apribojimą, jūs negalite (ir neleisite jokiai trečiajai šaliai) (a) imtis jokių veiksmų arba (b) padaryti prieinamą bet kokio savo turinio, esančio Paslaugose kuris:

  • Pažeidžia bet kokį patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešumo teisę ar kitas bet kurio kito asmens ar subjekto teises;

  • Yra neteisėta, grasinanti, įžeidžianti, priekabiaujanti, šmeižikiška, apgaulinga, pažeidžianti kito asmens privatumą, neteisėta, nepadori, įžeidžianti ar nešvanki;

  • Sudaro neteisėtą ar neprašytą reklamą, nepageidaujamą ar masinį el. laišką („spam“);

  • Apima komercinę veiklą ir (arba) pardavimą be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, pavyzdžiui, konkursai, loterijos, mainai, reklama ar piramidės schemos;

  • Apsimetinėja bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant bet kurį įmonės darbuotoją ar atstovą.

Nemėginsite  atlikti potencialiai žalingų veiksmų, nukreiptų prieš svetainę ar paslaugas, įskaitant, be apribojimų, šiuos veiksmus: (a) Svetainių ar paslaugos naudojimas pažeidžiant bet kokią kitą sutartį, kurios šalis esate įskaitant be apribojimų; bet kokia darbo sutartis, kurios šalis galite būti; (b) versti, leisti ar padėti bet kuriam kitam asmeniui naudotis jūsų paskyra (-omis) arba apsimesti jumis; (c) dalintis savo slaptažodžiu arba prisijungimo duomenimis su bet kuriuo kitu asmeniu; (d) prisijungimas prie serverio arba paskyros (-ų), prie kurios neturite prieigos teisės; (e) klastojant naudotojų vardus, manipuliuojant identifikatoriais ar kitaip apsimetinant kokiu nors kitu asmeniu arba pateikiant klaidingą informaciją apie jūsų tapatybę ar ryšį su kokiu nors asmeniu ar subjektu; (f) Svetainių ar Paslaugos naudojimo mėgdžiojimas arba klastojimas; (g) pažeidžia arba bando pažeisti bet kokias Svetainės ar Paslaugų saugos funkcijas; (h) naudojant rankinę arba automatizuotą programinę įrangą, įrenginius, scenarijus, robotus ar kitas priemones ar procesus, kad būtų galima pasiekti, „nuskaityti“ ar „sudaryti“ bet kokius svetainėse esančius puslapius; (i) tyčia virusų, kirminų, programinės įrangos, Trojos arklių ar kito panašaus žalingo kodo įvedimas į Svetaines ar Paslaugų už užkrėstų svetainių ribų; (j) trukdyti ar bandyti trukdyti bet kuriam kitam vartotojui ar tinklui naudotis svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikiant virusą, perkrovimą, „užtvindymą“, „spam“, „pašto bombardavimą“, „ Svetainių ar Paslaugos ping’avimas, įsilaužimas, sukčiavimas arba kita; (k) be aiškaus rašytinio Bendrovės leidimo nesudaryti, leisti arba padėti mašinoms, robotams arba automatizuotoms paslaugoms pasiekti arba naudoti svetaines ar paslaugą; (l) trikdomas Svetainių ar Paslaugos veikimas, funkcionalumas arba saugumas; (m) bandymas nepaisyti arba apeiti bet kokias saugumo ar naudojimo taisykles, įterptas į Svetainės arba Paslaugų, leidžiančias apsaugoti skaitmeninę medžiagą; (n) bandymas ištrinti, nuskaityti ar išbandyti Svetainių ar Paslaugos arba bet kurios susijusios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti bet kokias saugos ar autentifikavimo priemones; (o) netinkamo Svetainės ar Paslaugų naudojimo, apgaudinėjimo, trikdymo ar kitokio trukdymo jiems veikti; (p) rinkti kitų vartotojų ar klientų el. pašto adresus ar kitą kontaktinę informaciją iš Svetainės ar Paslaugų elektroninėmis ar kitomis priemonėmis; (q) atvirkštinės inžinerijos, dekompiliavimo, išardymo, iššifravimo ar kitokio bandymo išvesti bet kokios pagrindinės intelektinės nuosavybės, naudojamos Svetainėje ar Paslaugai teikti, šaltinio kodą; (r) „įrėminti“, „veidrodinėti“ arba kitaip imituoti Svetainės ar Paslaugų išvaizdą ar funkcijas; (s) bet kokios TCP/IP paketo antraštės ar bet kurios antraštės informacijos dalies klastojimas bet kuriame el. laiške ar naujienų grupės įraše; (t) keisti, versti ar kitaip kurti išvestinius darbus iš bet kurios Svetainių ar Paslaugos dalies; arba (u) kopijuoti, išnuomoti, platinti ar kitaip perduoti bet kurias ar visas teises, kurias gaunate pagal šį dokumentą.

Sistemos ar tinklo saugumo pažeidimai gali užtraukti civilinę arba baudžiamąją atsakomybę. Jūs sutinkate, kad esate atsakingi už antivirusinės programinės įrangos ir susijusios apsaugos nuo virusų, Trojos arklių, kirminų, uždelsto laiko bombų, atšaukimo robotų ar kitų kompiuterių programavimo veiksmų ar variklių, skirtų sugadinti, sunaikinti, sutrikdyti ar kitaip pakenkti kompiuterio funkcionalumą ar veikimą.

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties pašalinti bet kokį turinį, įskaitant jūsų turinį, iš svetainės ar paslaugų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gavusi pretenzijas ar kaltinimus iš trečiųjų šalių ar institucijų, susijusių su tokiu Turiniu arba jei Bendrovė nerimauja, kad jūs pažeidėte šias Sąlygas) arba be jokios priežasties.

Ginčų sprendimas

Spausdinta šių Sąlygų ir bet kurio pranešimo, pateikto elektronine forma, versija yra leistina teisminiuose ar administraciniuose procesuose, pagrįstuose Sąlygomis arba su jomis susijusiuose tokiu pat mastu ir tokiomis pat sąlygomis kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, iš pradžių sukurti ir saugomi spausdinta forma. Jūs ir Bendrovė sutinkate, kad bet koks veiksmas, kylantis iš Paslaugų arba susijęs su ja, turi būti pradėtas per vienerius (1) metus nuo ieškinio priežasties atsiradimo; kitu atveju toks ieškinio pagrindas yra uždraustas visam laikui.

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus. Bet koks ginčas, kylantis ar susijęs su šios Sutarties dalyku, bus galutinai sprendžiamas arbitraže Lietuvos teisme, naudojant Lietuvių kalbą pagal Arbitražo taisykles ir procedūras teisminio arbitražo ir tarpininkavimo paslaugų, Inc. (toliau – JAMS). faktiškai vienas komercinis arbitras, turintis didelę patirtį sprendžiant intelektinės nuosavybės ir komercinių sutarčių ginčus, parenkamas iš atitinkamo JAMS arbitrų sąrašo pagal JAMS arbitražo taisykles ir procedūras. Arbitraže vyraujanti šalis turi teisę gauti savo pagrįstų išlaidų (įskaitant pagrįstus honorarus advokatams, ekspertų honorarus ir visas kitas išlaidas) patirtų dėl to, atlyginimą. Sprendimas dėl tokiu būdu priimto sprendimo gali būti priimtas jurisdikciją turinčiame teisme arba tokiam teismui gali būti pateiktas prašymas dėl bet kokio sprendimo teisminio priėmimo ir, atsižvelgiant į atvejį, sprendimo dėl vykdymo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kiekviena šalis turi teisę pareikšti ieškinį tinkamos jurisdikcijos teisme dėl uždraudimo ar kitokios teisingos pagalbos, kol arbitras nepriims galutinio sprendimo. Visais šios Sutarties tikslais šalys sutinka su išimtine jurisdikcija ir vieta teismuose, esančiuose Vilniuje, Lietuvoje. Paslaugos naudojimas neleidžiamas jokioje jurisdikcijoje, kuri neįgyvendina visų šių Sąlygų nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, šių skyrių.

Integravimas ir atskyrimas

Sąlygos yra visa sutartis tarp jūsų ir Įmonės dėl Paslaugos ir Svetainių naudojimo ir pakeičia visus ankstesnius arba tuo pačiu metu vykusius pranešimus ir pasiūlymus (žodinius, rašytinius ar elektroninius) tarp jūsų ir Bendrovės, susijusią su svetaine. Nustačius, kad kuri nors Sąlygų nuostata yra neįgyvendinama arba negaliojanti, ta nuostata bus laikoma pakeista taip, kad ji galiotų ir būtų vykdoma tiek, kiek leidžia įstatymai, o likusi sutarties dalis lieka galioti. Bet kurios šalies nepasinaudojimas bet kuria čia numatyta teise nelaikomas bet kokių kitų pagal šį susitarimą numatytų teisių atsisakymu.

Baigiamieji nuostatai

Tarptautiniai vartotojai. Svetainę galima pasiekti iš viso pasaulio, jose gali būti nuorodų į paslaugas ir turinį, kurių nėra jūsų šalyje. Šios nuorodos nereiškia, kad Bendrovė ketina skelbti tokias paslaugas ar turinį jūsų šalyje. Svetainę ir Paslaugas Bendrovė kontroliuoja ir siūlo iš savo objektų Lietuvoje. Bendrovė negarantuoja, kad Svetainė ar Paslaugos yra tinkamos arba prieinamos naudoti kitose vietose. Tie, kurie pasiekia arba naudoja Svetainę ar Paslaugas iš kitų jurisdikcijų, tai daro savo noru ir yra atsakingi už vietinių įstatymų laikymąsi.

Pastaba. Kai Bendrovė reikalauja, kad nurodytumėte el. pašto adresą, jūs esate atsakingi už naujausio el. pašto adreso suteikimą Bendrovei. Tuo atveju, jei paskutinis el. pašto adresas, kurį nurodėte Bendrovei, negalioja arba dėl kokių nors priežasčių negali jums pateikti jokių pranešimų, kurių reikalaujama/leidžiama pagal Sąlygas, tada galite pateikti Bendrovei pranešimą, skirtą vyriausiajam veiklos vadovui dėl atnaujinimo.

Atsisakymas. Bet koks šios Sutarties nuostatos atsisakymas arba nevykdymas vieną kartą nebus laikomas bet kurios kitos nuostatos ar tokios nuostatos atsisakymu.

Paskyrimas. Be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo šių sąlygų ir jūsų teisių bei įsipareigojimų negalite perleisti, perduoti subrangovams, deleguoti ar kitaip perleisti, o bet koks bandymas perleisti, sudaryti subrangos sutartis, deleguoti arba perduoti, pažeidžiant pirmiau išdėstytus reikalavimus, bus niekiniai ir negaliojantys.

Scroll to Top